Línies de recerca

Catalunya en l'opinió pública global

La opinió pública internacional no està formada només per els votants de les democràcies del nostre voltant. Per el que fa als afers internacionals, les opinions amb pes són les que sostenen les elits de tots els països amb capacitat d’influència. És per això que el CGI sosté un programa de recerca que monitoritza les aparicions de Catalunya en les principals publicacions mundials en diverses llengües i sectors ideològics.

Geopolítica de la Mediterrània

La Mediterrània és l'espai natural de projecció de Catalunya. Actualment és un territori que es troba sotmès a importants canvis geopolítics. El CGI fa un èmfasi especial en el monitoratge d’esdeveniments que puguin desenvolupar-se a la regió, amb l'objectiu d'entendre quins efectes poden tenir per a Catalunya.

Catalunya en el nou context global: riscos i oportunitats

Aquest programa de recerca estudía com les dinàmiques de fons de canvi geopolític recol·loquen el paper dels Estats del pes econòmic i demogràfic de Catalunya, i quins riscos i oportunitats emergeixen en aquest context.