L’equip

Catalonia Global Institute

Abel Riu

President

Barcelona, 1986

Rússia i espai ex-soviètic

Daniel Roldán

Editor en cap

Barcelona, 1989

Unió Europea, Dret Internacional Públic i Orient Mitjà

Jofre Rocabert

Director de Recerca

Barcelona, 1988

Organitzacions internacionals i regionalisme

Miquel Vila

Director Executiu

Barberà del Vallès, 1992

Geoeconomia, nacionalisme, Xina i l'Indo-Pacífic

Roger Castellanos

Director d’iniciatives estratègiques

Tagamanent, 1987

Filosofia política, sobirania, nacions

Rosa Cabús

Cap de comunicacions

Lleida, 1995

Seguretat i ètica pràctica

Víctor Puig

Director de relacions externes

Barcelona, 1989

Dret comparat i comunicació

Zahia Guidoum

Membre de la junta

València, 1994

Polítiques Públiques i Unió Europea

Col·laboradors